Sinoxylon perforans

Bostrichidae – Kapturnikowate
Ciało zwarte, krępe. Przedplecze czarne, bardzo masywne, z tępymi, zębowatymi wyrostkami bocznymi w przedniej części. Pokrywy przynajmniej w części kasztanowobrązowe. Wierzchołki pokryw skośnie ścięte, uzbrojone w dwa ostre kolce oraz w cztery guzy (po 2 na bokach każdego z wierzchołków). Buławka czułków składa się z trzech czarnych członów.

Austria – Styria 14.09.2018 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Brak współczesnych obserwacji EX
  2. Biotop. Lasy i aleje dębowe
  3. Wymiary. Długość ciała 6-7.5 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce przypuszczalnie już nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy ksylofagiczne; larwy żerują w martwych gałązkach dębów, być może także winorośli
  7. Podobne. U Sinoxylon sexdentatum buławka czułków jest pomarańczowa
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. S.perforans w bazie BioMap

avidal

4 thoughts on “Sinoxylon perforans

  1. Nie myli się tylko ten co nic nie robi. Ostatnie komentarze dodałem na zasadzie pomocy w udoskonalaniu mojej ulubionej strony entomologicznej. Pozdrawiam.

Leave a Reply