Agrilus sinuatus – Opiętek gruszowiec

Buprestidae – Bogatkowate
Ubarwienie wierzchniej strony ciała mniej lub bardziej intensywnie miedzistofioletowe bądź purpurowe. Spód ciała brunatny lub czarny. Pokrywy długie i wąskie, niekiedy blisko wierzchołków z zauważalnym białym owłosieniem przyszwowym.

Niemcy – Kolonia 06.08.2012 Fot. Marek R.Swadzba

  1. Liczebność. W Polsce rzadko obserwowany, nieliczny
  2. Biotop. Lasy, parki, sady, ogrody, polany, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-10 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec; apogeum pojawu w maju i w czerwcu
  5. Lokalizacja. Niemcy. W Polsce na rozproszonych stanowiskach
  6. Pokarm. Delikatne pędy drzew liściastych i brzegi liści. Larwy ksylofagiczne, żerują w drewnie drzew i krzewów z rodziny różowatych – gruszy, jabłoni, głogów, jarząbów i innych
  7. Podobne. Charakterystyczne ubarwienie wierzchniej strony ciała zwykle pozwala na poprawną identyfikację terenową
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. A.sinuatus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply