Chrysobothris affinis – Zrąbień dębowiec

Buprestidae – Bogatkowate
Całe ciało, łącznie z nogami, metalicznie połyskujące. Na pokrywach 6 jasnych, małych, wklęsłych plamek. Spód odwłoka jednolicie miedzianobrązowy.

Pieńsk 28.06.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

Pieńsk 28.06.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

Długoszynek 21.06.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

Długoszynek 21.06.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy i parki; często obserwowany na sągach i zrębach
  3. Wymiary. Długość ciała 10.5-15 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Lubuskie, łódzkie; występuje na całym obszarze kraju
  6. Pokarm. Larwy żerują pod korą drzew liściastych, w tym owocowych
  7. Podobne. Związany z drzewostanem iglastym Chrysobothris igniventris, którego odróżnić bardzo trudno – wskazana opinia specjalisty (chyba, że możemy zajrzeć pod spód odwłoka, który jest w znacznej mierze zielony). Dwa pozostałe krajowe gatunki z tego rodzaju są znacznie rzadziej obserwowane; na Wyżynie Łódzkiej przypuszczalnie nieobecne: Chrysobothris chrysostigma i Chrysobothris solieri
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Ryszard Orzechowski avidal
  9. Ch.affinis w bazie BioMap
Ch.affinis

Kobiele Wielkie 28.06.2019

Ch.affinis

Kobiele Wielkie 28.06.2019


avidal

Leave a Reply