Chrysobothris affinis – Zrąbień dębowiec

Buprestidae – Bogatkowate
Całe ciało, łącznie z nogami, metalicznie połyskujące. Na pokrywach 6 jasnych, małych, wklęsłych plamek. Spód odwłoka jednolicie miedzianobrązowy.

Pieńsk 28.06.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

Pieńsk 28.06.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

Długoszynek 21.06.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

Długoszynek 21.06.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Pospolity; w okolicach Łodzi niełatwo go spotkać
  2. Biotop. Lasy i parki; często obserwowany na sągach i zrębach
  3. Wymiary. Długość ciała 10.5-15 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Lubuskie, łódzkie; występuje na całym obszarze kraju
  6. Pokarm. Larwy żerują pod korą drzew liściastych, w tym owocowych
  7. Podobne. Związany z drzewostanem iglastym Chrysobothris igniventris, którego odróżnić bardzo trudno – wskazana opinia specjalisty (chyba, że możemy zajrzeć pod spód odwłoka, który jest w znacznej mierze zielony). Dwa pozostałe krajowe gatunki z tego rodzaju są znacznie rzadziej obserwowane; na Wyżynie Łódzkiej przypuszczalnie nieobecne: Chrysobothris chrysostigma i Chrysobothris solieri
  8. Uwagi. Autorem jednej z obserwacji jest Ryszard Orzechowski
  9. Ch.affinis w bazie BioMap
Ch.affinis

Kobiele Wielkie 28.06.2019

Ch.affinis

Kobiele Wielkie 28.06.2019


avidal

Leave a Reply