Chrysobothris igniventris – Zrąbień sosnowiec

Buprestidae – Bogatkowate
Ciało zwykle metalicznie brunatno-zielone. Na pokrywach 6 jasnych, wklęsłych plam (tzw. wcisków). Spód odwłoka metalicznie zielony z czerwonym obrzeżeniem.

Park Poniatowskiego 06.07.2011

Łódź – Park Poniatowskiego 06.07.2011

Park Poniatowskiego 06.07.2011

Łódź – Park Poniatowskiego 06.07.2011

Park Poniatowskiego 06.07.2011

Łódź – Park Poniatowskiego 06.07.2011

Park Poniatowskiego 06.07.2011

Łódź – Park Poniatowskiego 06.07.2011

  1. Status. Rzadki, miejscami liczny
  2. Siedlisko. Lasy, parki i zadrzewienia z udziałem sosny lub świerku
  3. Wymiary. Długość ciała 10-15 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Larwy żerują w drewnie sosen, lub świerków
  7. Podobne. Pozostałe gatunki z rodzaju, w tym częstszy Chrysobothris affinis. Identyfikacja możliwa praktycznie tylko z osobnikiem w ręku – spód odwłoka u tego gatunku jest miedzisto-brązowy
  8. Uwagi 2. Osobnik z fotografii znalazł się w kolekcji Jacka Kalisiaka, który go oznaczył
  9. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  10. Ch.igniventris w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply