Trachys troglodytiformis – Pozornik ślazowiec

Buprestidae – Bogatkowate
Ciało lśniące, owalne. Przedplecze i pokrywy niemal nagie – włoski są bardzo krótkie i trudno dostrzegalne. Przedplecze miedzistozłote. Pokrywy niebieskie lub zielononiebieskie. Punktowanie pokryw grube i gęste.

Francja – Calvi 14.04.2014 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Bardzo rzadki, być może w Polsce obecnie nie występuje DD
  2. Biotop. Głównie murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała 2-3.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce znajdowany bardzo sporadycznie
  6. Pokarm. Larwy minują liście ślazowatych
  7. Podobne. U wszystkich innych krajowych gatunków ubarwienie przedplecza i pokryw nie jest tak znacząco kontrastowe; najłatwiej  pomylić go z niektórymi formami barwnymi Trachys troglodytes
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. T.troglodytiformis w bazie BioMap

avidal