Trachys troglodytes – Pozornik świerzbnicowiec

Buprestidae – Bogatkowate
Ciało lśniące, owalne. Przedplecze i pokrywy odmiennie ubarwione. Przedplecze ciemnofioletowe, granatowe lub miedziste. Pokrywy zwykle ciemnoniebieskie. Punktowanie pokryw grube – brak drobnego punktowania między dużymi punktami. Wierzchołki pokryw z parą drobnych wcięć.

Austria – Leibnitz 15.04.2016 Fot. gernotkunz

Austria – Leibnitz 15.04.2016 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Rzadki i sporadycznie obserwowany
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, przydroża i przytorza; zapewne także inne ciepłą biotopy z roślinami żywicielskimi
  3. Wymiary. Długość ciała 2-3.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na nielicznych, rozproszonych stanowiskach
  6. Pokarm. Larwy minują liście driakwi, czarcikęsów, świerzbnic i zapewne innych szczeciowatych
  7. Podobne. U Trachys minuta na pokrywach widoczne są pasemka siwoszarych włosków. U Trachys problematicus i Trachys scrobiculatus pokrywy i przedplecze ubarwione są tak samo. U Trachys troglodytiformis ubarwienie przedplecza i pokrywy na ogół jest jeszcze bardziej znaczące . Trachys subglaber różni się punktowaniem pokryw – między dużymi punktami widoczne są drobne punkty. Gatunek ten w Polsce nie występuje; tak samo również bardzo podobny Trachys compressus
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. T.troglodytes w bazie BioMap

avidal