Trachys scrobiculatus – Pozornik nagi

Buprestidae – Bogatkowate
Ciało lśniące, owalne. Przedplecze i pokrywy ubarwione tak samo, niemal nagie – włoski są bardzo krótkie, rzadkie i trudno dostrzegalne; włoski na pokrywach nie układają się w paseczki ani inne struktury.

Belgia 21.04.2023 Fot. Gilles San Martin

Belgia 21.04.2023 Fot. Gilles San Martin

  1. Liczebność. Rzadki, obserwowany bardzo sporadycznie
  2. Biotop. Torfowiska, skraje lasów, ogrody, inne tereny z roślinami żywicielskimi
  3. Wymiary. Długość ciała 1.5-2.5 mm. Jeden z najmniejszych krajowych pozorników
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Belgia. W Polsce znajdowany bardzo sporadycznie
  6. Pokarm. Larwy minują liście ślazowatych – w tym mięt i bluszczyków
  7. Podobne. Najłatwiej pomylić go z równie niewielkimi Trachys lichtensteini (owłosienie wierzchu ciała wyraźnie gęstsze i dłuższe) i Trachys problematicus (owłosienie pokryw znacznie wyraźniejsze i dłuższe, jasne, przynajmniej miejscowo układające się w poprzeczne paseczki)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Gilles San Martin
  9. T.scrobiculatus w bazie BioMap

Belgia 21.06.2021 Mina Fot. Gilles San Martin

Belgia 21.06.2021 Larwa żerująca w blaszce liściowej bluszczyka kurdybanka Fot. Gilles San Martin

Belgia 21.06.2021 Poczwarka Fot. Gilles San Martin


avidal

Leave a Reply