Cantharis paludosa – Omomiłek bagienny

Cantharidae – Omomiłkowate
Głowa czarna; przydatki gębowe żółtobrązowe. Przedplecze czarne o łagodnie zaokrąglonych tylnych kątach; boczne krawędzie z wąskim i trudnozauważalnym, żółtobrązowym podkreśleniem – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Pokrywy jednolicie czarne. Nogi czarne z rozjaśnionymi wierzchołkami goleni. Czułki nitkowate, czarne – ewentualnie z żółtobrązowymi pierwszymi dwoma lub trzema członami.

Austria – Karyntia 05.07.2021 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Lokalny, rzadko obserwowany; miejscami bywa bardzo liczny
  2. Biotop. Mokradła, bagna, torfowiska, młaki
  3. Wymiary. Długość ciała 5-6.2 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – początek lipca. Samce do początku czerwca
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce w górach i na pogórzu
  6. Pokarm. Imagines żywią się pyłkiem i owadami o miękkim ciele. Larwy drapieżne
  7. Podobne.
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. C.paludosa w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply