Cantharis tristis – Omomiłek alpejski

Cantharidae – Omomiłkowate
Głowa czarna; twarz częściowo pomarańczowożółta. Przedplecze czarne. Pokrywy jednolicie czarne. Odwłok czarny z żółtopomarańczowymi tylnobocznymi krawędziami tergitów. Nogi czarne. Czułki czarne poza pierwszymi dwoma członami, które są pomarańczowe.

Austria – Karyntia 02.06.2003 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Lokalny, skrajnie rzadko obserwowany VU
  2. Biotop. Góry – zasiedla piętra subalpejskie i alpejskie o wapiennym podłożu
  3. Wymiary. Długość ciała ?
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień; apogeum pojawu przypada na maj i czerwiec
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce wyłącznie w wysokich górach
  6. Pokarm. Imagines żywią się pyłkiem i owadami o miękkim ciele
  7. Podobne. Inne czarne omomiłki, u których jednak barwne podkreślenie boków przedplecza jest wyraźnie szersze
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. C.tristis w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply