Crudosilis ruficollis – Omomiłek piłorogi

Cantharidae – Omomiłkowate
Dawniej w rodzaju Silis. Głowa czarna. Przedplecze u obu płci pomarańczowoczerwone; u samicy dolne kąty przedplecza wyraźnie zaostrzone, u samca wcięcia na bocznych krawędziach przedplecza. Pokrywy czarne, lekko pomarszczone. Czułki piłkowane.

C.ruficollis

Rezerwat Owczary 19.06.2016

Gogolin 05.06.2014 Fot. Monika Pastrykiewicz

Gogolin 05.06.2014 Samiec Fot. Monika Pastrykiewicz

  1. Liczebność. Na Wyżynie Łódzkiej bardzo rzadki
  2. Biotop. Wilgotne łąki, torfowiska, pobrzeża bagien i leśnych strumieni
  3. Wymiary. Długość ciała 6-7.5 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Opolskie, Ponidzie; stosunkowo najliczniejszy w północnej i południowo-zachodniej Polsce
  6. Pokarm. Pyłek, nektar
  7. Podobne. Samiec Silis nitidula ma czarne przedplecze, samica inny kształt przedplecza i słabiej piłkowane czułki. Gatunki z rodzajów Ancistronycha i Cantharis najłatwiej odróżnić po nitkowatych czułkach
  8. Uwagi. Autorką fotografii z Opolskiego jest Monika Pastrykiewicz
  9. C.ruficollis w bazie BioMap

Leave a Reply