Crudosilis ruficollis – Omomiłek piłorogi

Cantharidae – Omomiłkowate
Dawniej w rodzaju Silis. Głowa czarna. Przedplecze u obu płci pomarańczowoczerwone; u samicy dolne kąty przedplecza wyraźnie zaostrzone, u samca wcięcia na bocznych krawędziach przedplecza. Pokrywy czarne, lekko pomarszczone. Czułki piłkowane.

Wyry 02.06.2014 Fot. Marek R.Swadzba

C.ruficollis

Rezerwat Owczary 19.06.2016

Gogolin 05.06.2014 Fot. Monika Pastrykiewicz

Gogolin 05.06.2014 ♂ Fot. Monika Pastrykiewicz

  1. Liczebność. Na Wyżynie Łódzkiej bardzo rzadki
  2. Biotop. Wilgotne łąki, torfowiska, pobrzeża bagien i leśnych strumieni
  3. Wymiary. Długość ciała 6-7.5 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Dolnośląskie, opolskie, Ponidzie; stosunkowo najliczniejszy w północnej i południowo-zachodniej Polsce
  6. Pokarm. Pyłek, nektar
  7. Podobne. Samiec Silis nitidula ma czarne przedplecze, samica inny kształt przedplecza i słabiej piłkowane czułki. Gatunki z rodzajów Ancistronycha i Cantharis najłatwiej odróżnić po nitkowatych czułkach
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek R.Swadzba Monika Pastrykiewicz avidal
  9. C.ruficollis w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply