Amara bifrons – Skorobieżek brązowy

Carabidae – Biegaczowate
Ubarwienie wierzchu ciała brązowe. Przedplecze szerokie z miedzianym połyskiem, o lekko zaokrąglonych w tylnej części bocznych krawędziach. Przedplecze przy podstawie (tylna krawędź) wyraźnie punktowane na całej szerokości. Nogi jasne, żółtawe. Czułki jednolicie jasnobrązowe. Potrafi latać. Należy do podrodzaju Celia.

Niemcy – Hürth 27.06.2019 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Liczebność. Pospolity, liczny
  2. Biotop. Suche łąki, pola uprawne, ugory, skraje lasów; chętnie zasiedla gleby piaszczyste, skąpo porośnięte roślinnością
  3. Wymiary. Długość ciała 5.3-7.4 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień; imagines aktywne głównie o zmierzchu i nocą. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Niemcy. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Nasiona różnych roślin oraz drobne bezkręgowce
  7. Podobne. Inne brązowe gatunki z rodzaju różnią się m.in. niejednolicie ubarwionymi czułkami – człony nasadowe są stosunkowo jasne, a kolejne ciemniejsze (podrodzaj Amara – w tym Amara aenea), czy też niemal równoległymi, niezaokrąglonymi w tylnej części brzegami przedplecza (podrodzaj Bradytus – w tym Amara fulva)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. A. bifrons w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply