Amara convexior – Skorobieżek nakłuwany

Carabidae – Biegaczowate
Ciało owalne. Wierzch ciała lśniący, ciemnobrązowy z metalicznym, miedzistym połyskiem. Przedplecze gęsto punktowane przy podstawie. Przednie kąty przedplecza wystają przed przednią krawędź przedplecza. Boczne krawędzie pokryw z rzędem drobnych punktowań, trudno dostrzegalnych na fotografiach terenowych – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Uda czarne, golenie i stopy brązowe. Pierwsze trzy człony czułków oraz nasada członu czwartego jaśniejsze od kolejnych członów, żółte.

Austria – Stereimark 01.05.2021 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Tereny otwarte o żwirowatym, piaszczystym i wapiennym podłożu; preferuje suche biotopy
  3. Wymiary. Długość ciała 7-8.2 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Wszystkożerny – głównie drobne owady oraz nasiona traw i roślin zielnych
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różniące się m.in kształtem przedplecza i detalami ubarwienia
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. A.convexior w bazie BioMap

Rodzaj Amara


avidal

Leave a Reply