Badister lacertosus – Dreptacz barwny

Carabidae – Biegaczowate
Głowa czarna. Przedplecze żółtobrązowe. Pokrywy żółtobrązowe z z dwoma czarnymi plamami o charakterystycznym kształcie.

Badister

Las wiączyński 12.05.2016

Widzew 11.05.2011

Łódź – Widzew 11.05.2011

  1. Liczebność. Pospolity, choć rzadko obserwowany
  2. Biotop. Lasy, parki, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 5-7 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Drobne bezkręgowce i ich larwy oraz jaja
  7. Podobne. Trzy inne gatunki z rodzaju o bardzo podobnym rysunku na pokrywach: Badister unipustulatus, Badister bullatus i Badister meridionalis. W celu identyfikacji wskazana pomoc specjalisty
  8. Uwagi. Oznaczenie osobnika z Widzewa Bartek Pacuk
  9. B.lacertosus w bazie BioMap

Leave a Reply