Bembidion mannerheimii – Niestrudek łęgowiec

Carabidae – Biegaczowate
Głowa i sercowate przedplecze czarne. Przedplecze stosunkowo szerokie – niemal dorównuje szerokością nasadzie pokryw. Pokrywy podobnie ubarwione. Nogi żółtobrązowe. Czułki relatywnie krótkie (w porównaniu z gatunkami bliźniaczymi). Skrzydła zredukowane, szczątkowe.

Austria 26.06.2020 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Głównie lasy
  3. Wymiary. Długość ciała 3-3.5 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Bezkręgowce
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodzaju – w tym Bembidion guttula (dłuższe czułki, węższe przedplecze, w pełni rozwinięte skrzydła). Identyfikacja zalicza się do bardzo trudnych
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. B.mannerheimii w bazie BioMap

Rodzaj Bembidion


avidal

Leave a Reply