Bembidion pygmaeus – Niestrudek karlik

Carabidae – Biegaczowate
Głowa i sercowate przedplecze ciemne, lśniące. Boczne krawędzie przedplecza stosunkowo zwężają się w tylnej części. Pokrywy jednolicie ubarwione, z rzędami drobnych wgnieceń (punktów). Nogi ciemnobrązowe poza żółtobrązowymi w znacznej mierze goleniami.

Austria 01.05.2018 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Nierzadki
  2. Biotop. Gliniaste i piaszczysto-gliniaste brzegi wód, mokradła, pastwiska i pola, inne tereny otwarte o wilgotnym podłożu
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5-4 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Bezkręgowce
  7. Podobne. Inne jednolicie ubarwione, ciemne gatunki, niekiedy bardzo trudne do odróżnienia na fotografiach terenowych
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. B.pygmaeus w bazie BioMap

Rodzaj Bembidion


avidal

Leave a Reply