Callistus lunatus – Widek podkamiennik

Carabidae – Biegaczowate
Głowa ciemnogranatowa. Przedplecze czerwonobrązowe, o zaokrąglonych bocznych krawędziach. Pokrywy ochrowożółte z trzema parami czarnych plam – plamy barkowe najmniejsze, plamy wierzchołkowe zlewają się ze sobą wzdłuż szwu pokryw. Pokrywy między 2 a 3 parą plam zwykle bladożółto rozjaśnione. Uda czarne. Golenie żółte z czarnymi obrączkami nasadowymi i apikalnymi. Dwa pierwsze człony czułków pomarańczowe, pozostałe czarne.

Austria – Leibnitz 27.04.2014 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadki NT
  2. Biotop. Murawy i zbocza kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała 4.2-7 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce lokalnie na południu
  6. Pokarm. Drapieżny
  7. Podobne. Charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. C.lunatus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply