Epaphius secalis – Zwinnik żółtawiec

Carabidae – Biegaczowate
Poprzednio w rodzaju Trechus. Ciało spłaszczone. Oczy relatywnie duże. Głowa lśniąca, żółtobrązowa. Przedplecze żółtobrązowe o silnie zaokrąglonych bocznych krawędziach, wyraźnie zwężających się przy podstawie przedplecza. Pokrywy żółte do żółobrązowych. Nogi żółte. Czułki żółtobrązowe.

Austria – Burgenland 17.05.2019 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Rozmaite tereny otwarte, zwłaszcza gliniaste pobrzeża wód
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5-4 mm
  4. Aktywność. Od wczesnej, fenologicznej wiosny do późnej jesieni. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Drapieżny. Poluje na niewielkie bezkręgowce i ich larwy
  7. Podobne. Żółto ubarwione gatunki z rodzaju Trechus – w tym Trechus fulvus o wyraźnie mniejszych oczach i zwykle zauważalnie ciemniejszych pokrywach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. E.secalis w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply