Lebia vittata – Oleśnica paskowana

Carabidae – Biegaczowate
Głowa intensywnie czerwona. Przedplecze czerwone z prześwitującymi bocznymi krawędziami. Pokrywy nie sięgające końca odwłoka, czerwone – na każdej z nich dwa czarne pasy i jedna kremowo-biała, szeroka smuga między nimi; czarne pasy przy szwie pokryw stykają się ze sobą na całej długości.

Virginia – Woodbridge 08.10.2020 Fot. Judy Gallagher

  1. Zasięg. Południowa Kanada, USA, Meksyk
  2. Siedlisko. Rozmaite tereny otwarte i półotwarte; przebywa zwykle bezpośrednio na ziemi
  3. Wymiary. Długość ciała 5.5-8 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Drobne bezkręgowce w różnych stadiach rozwojowych
  7. Podobne. U Lebia pectita czarne pasy przy szwie pokryw rozchodzą się wzdłuż przedniej części szwu pokryw; w mniejszym stopniu podobnych jest kilka innych gatunków z rodziny. Bywa mylona także ze stonką Disonycha glabrata, która różni się m.in. całkowicie odmiennym kształtem przedplecza
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Judy Gallagher

Carabidae - Świat


avidal

Leave a Reply