Lionychus quadrillum

Carabidae – Biegaczowate
Ciało czarne, łącznie z czułkami i nogami. Przedplecze lśniące, o sercowatym kształcie. Na pokrywach dwie pary kremowożółtych plam o zmiennym kształcie; przy czym plamy w  tylnej części pokryw mogą zanikać. Wierzchołki pokryw płasko ścięte.

Austria 05.05.2018 Fot. gernotkunz

Austria – wrzesień 2017 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Rzadki, obserwowany sporadycznie – miejscami bywa liczny
  2. Biotop. Kamieniste i żwirowate brzegi rzek oraz strumieni
  3. Wymiary. Długość ciała 2.8-3.5 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce głównie na południu kraju
  6. Pokarm. Drapieżny
  7. Podobne. Można go pomylić z podobnie ubarwionymi niestrudkami z rodzaju Bembidion – na przykład z Bembidion quadrimaculatum
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. L.quadrillum w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply