Perigona nigriceps – Perygona czarnogłowa

Carabidae – Biegaczowate
Żuwaczki, przydatki gębowe i warga górna żółtobrązowe. Głowa czarna lub ciemnobrązowa; oczy duże, osadzone na bokach głowy, silnie wypukłe. Przedplecze żółtobrązowe, najszersze przed połową długości; tylne kąty zaokrąglone. Pokrywy żółtobrązowe z zaciemnieniem wierzchołkowym;  zaciemniony bywa również obszar wzdłuż szwu pokryw. Boki pokryw pokryte odstającymi, sztywnymi włoskami, nie zawsze widocznymi na fotografiach terenowych. Odwłok żółty. Nogi i czułki żółte. Potrafi sprawnie latać.

Albania 19.06.2019 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadka, obserwowana bardzo sporadycznie na nielicznych, rozproszonych stanowiskach EX
  2. Biotop. W Polsce zasiedla środowiska ruderalne – ogrody, parki, kompostowniki, pryzmy z odpadami organicznymi
  3. Wymiary. Długość ciała 2-2.5 mm. Według niektórych źródeł 2.4-3.2 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień. Aktywna głównie o zmierzchu i nocą
  5. Lokalizacja. Albania. Współczesne obserwacje z Polski pochodzą z Poznania i z Pojezierza Mazurskiego
  6. Pokarm. Drobne bezkręgowce przechodzące rozwój w butwiejącej ściółce, w detrytusie, w kompostownikach itp – w tym ich stadia preimaginalne
  7. Podobne. Liczne inne drobne, żółte biegaczowate
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. P.nigriceps w bazie BioMap
  10. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply