Stenolophus discophorus – Szastaj wschodni

Carabidae – Biegaczowate
Głowa czarna. Przedplecze pomarańczowe. Pokrywy żółtobrązowe z owalną czarną plamą w połowie długości. Nogi żółte. Pierwsze 3 człony czułków żółtobrązowe, wyraźnie jaśniejsze od pozostałych.

Albania 01.06.2021 Fot. gernotkunz

Albania – Kuta 29.04.2017 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Bardzo rzadki, sporadycznie obserwowany
  2. Biotop. Znajdowany w wilgotnych miejscach nad brzegami rzek
  3. Wymiary. Długość ciała około 5-6 mm
  4. Aktywność. Imagines aktywne od wiosny i przynajmniej do pełni lata
  5. Lokalizacja. Albania. W Polsce na rozproszonych, bardzo nielicznych stanowiskach nadrzecznych
  6. Pokarm. Drobne bezkręgowce
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju o pomarańczowym przedpleczu różnią się kształtem, wielkością oraz położeniem ciemnej plamy na pokrywach; istotna jest też liczba żółtobrązowych, jasnych członów czułków
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. S.discophorus w bazie BoMap

Rodzaj Stenolophus - Szastaj


avidal

Leave a Reply