Stenolophus teutonus – Szastaj zbójnik

Carabidae – Biegaczowate
Głowa czarna. Przedplecze pomarańczowe. Pokrywy dwubarwne, z zaczerniona tylną połową; często zaczernione także w części nasadowej.

10009

Las wiączyński 12.05.2016

10008

Las wiączyński 12.05.2016

10007

Las wiączyński 12.05.2016

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Leśne prześwietlenia, polany, wilgotne tereny otwarte. Zwykle przebywa na ziemi, w ściółce, wśród niskiej roślinności
  3. Wymiary. Długość ciała 5.5-6.2 mm
  4. Aktywność. Marzec – wrzesień. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Drobne bezkręgowce
  7. Podobne. Stenolophus skrimshiranus i wyraźnie mniejsze gatunki z rodzaju Acupalpus – mimo to nietrudny do identyfikacji
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. S.teutonus w bazie BioMap

Las żeromiński 02.06.2020 Id. Bartek Pacuk

Las żeromiński 02.06.2020

Las żeromiński 02.06.2020


avidal

Leave a Reply