Stenolophus teutonus – Szastaj zbójnik

Carabidae – Biegaczowate
Głowa czarna. Przedplecze pomarańczowe. Pokrywy dwubarwne, z zaczerniona tylną połową; często zaczernione także w części nasadowej. Pierwsze 2 człony czułków żółtobrązowe, jaśniejsze od pozostałych.

10009

Las wiączyński 12.05.2016

Lubinicko 02.05.2022 Fot. Marek Nowacki

10008

Las wiączyński 12.05.2016

10007

Las wiączyński 12.05.2016

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Leśne prześwietlenia, polany, wilgotne tereny otwarte. Zwykle przebywa na ziemi, w ściółce, wśród niskiej roślinności
  3. Wymiary. Długość ciała 5.5-6.2 mm
  4. Aktywność. Marzec – wrzesień. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubuskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Drobne bezkręgowce
  7. Podobne. U Stenolophus skrimshiranus i Stenolophus discophorus ciemne plamy na pokrywach są mniej rozległe. Podobne bywają również wyraźnie mniejsze gatunki z rodzaju Acupalpus – mimo to nietrudny do identyfikacji
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek Nowacki avidal
  9. S.teutonus w bazie BioMap

Las żeromiński 02.06.2020 Id. Bartek Pacuk

Las żeromiński 02.06.2020

Las żeromiński 02.06.2020


Rodzaj Stenolophus - Szastaj


avidal

Leave a Reply