Stenolophus skrimshiranus – Szastaj żwawek

Carabidae – Biegaczowate
Głowa czarna. Przedplecze pomarańczowoczerwone. Pokrywy żółtobrązowe lub pomarańczowoczerwone z rozmytymi, ciemnymi plamami wierzchołkowymi, które mogą zanikać. Pierwsze dwa człony czułków żółtobrązowe, wyraźnie jaśniejsze od pozostałych.

Austria – Graz 24.06.2021 Fot. gernotkunz

Austria 19.06.2021 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Rzadki
  2. Biotop. Wilgotne miejsca z butwiejącą roślinnością, zwłaszcza pobrzeża wód
  3. Wymiary. Długość ciała 5.5-6.2 mm
  4. Aktywność. Marzec – wrzesień. Zimuje wyłącznie imago
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na rozproszonych stanowiskach
  6. Pokarm. Drobne bezkręgowce
  7. Podobne. U Stenolophus teutonus plamy na pokrywach są rozleglejsze. U Stenolophus disophorus plamy położone są bliżej środka pokryw, a żółtobrązowy jest także trzeci człon czułków. Podobne są też niektóre gatunki z rodzaju Acupalpus
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. S.skrimshiranus w bazie BoMap

Rodzaj Stenolophus - Szastaj


avidal

Leave a Reply