Anoplodera rufipes – Zmorsznik rudonogi

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa czarna. Przedplecze czarne, najwęższe w przedniej części. Pokrywy czarne. Uda całkowicie czerwone (nie dotyczy jednego z podgatunków południowoeuropejskich). Golenie dwubarwne – w części nasadowej czerwone, w części apikalnej czarne.

Niemcy – Bausenberg 05.06.2021 Fot. Marek R.Swadzba

  1. Status. Nieliczny, choć szeroko rozsiedlony. Zdecydowanie rzadko obserwowany
  2. Siedlisko. Lasy; chętnie z udziałem dębu lub buka
  3. Wymiary. Długość ciała 7-12 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Niemcy. W Polsce na rozproszonych stanowiskach w całym kraju
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy żerują w zmurszałym drewnie drzew liściastych, zwłaszcza dębów
  7. Podobne. Podobnie ubarwiony, lecz bardziej krępy Ropalopus femoratus różni się m.in. kształtem przedplecza
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. A.rufipes w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply