Brachyta interrogationis – Zgrubek zmienny

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa czarna. Przedplecze czarne, znacznie węższe od nasady pokryw. Pokrywy najszersze przy nasadzie, wykazują bardzo dużą zmienność ubarwienia – mogą być całkowicie czarne, czarne z żółtymi plamami i/lub z żółtym szwem – i odwrotnie; całkowicie żółte bądź żółte z czarnymi plamami o różnej wielkości i rozmaitym kształcie. Wyróżnia się ponad 200 form barwnych. Nogi i czułki całkowicie czarne.

Austria – Liezen 12.07.2016 Fot. gernotkunz

Austria 20.07.2020 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Brak współczesnych obserwacji z terenu Polski, a historyczne obserwacje są bardzo nieliczneDD
  2. Biotop. Widne lasy i leśne polany, przydroża z ziołoroślami, murawy, porośnięte roślinnością zielną i trawiastą zbocza, łąki. Gatunek borealno-górski o zasięgu wyspowym, obejmującym głównie Alpy, Skandynawię, Syberię oraz południowe i centralne regiony Rosji
  3. Wymiary. Długość ciała 9-19 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Austria. Występowanie w Polsce wymaga potwierdzenia – w przeszłości wykazywany m.in z Pienin, Tatr i Beskidów. Do tych rekordów warto jednak odnosić się z ostrożnością jako nie w pełni wiarygodnych; przynajmniej niektóre z nich są zapewne efektem błędnej identyfikacji
  6. Pokarm. Pyłek, kwiaty i świeże pączki. Larwy żerują w korzeniach traw i rozmaitych roślin zielnych – wymienia się m.in bodziszki i pelargonie i rozmaite selerowate
  7. Podobne. Różne gatunki kózkowatych – w zależności od formy barwnej
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. B.interrogationis w bazie BioMap

Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply