Calamobius filum – Rzemlik źdźbłowiec

Cerambycidae – Kózkowate
Ciało delikatne, uderzająco smukłe, szaro ubarwione. Przedplecze prostokatne w zarysie, o prostych, niemal równoległych krawędziach bocznych, zwykle z jasną, podłużną pręga środkową. Szew pokryw z delikatnym, wąskim rozjaśnieniem. Czułki 1.5-2 razy tak długie, jak reszta ciała, czarne, poszczególne segmenty krótko owłosione.

Toskania – Prato 30.04.2021 Fot. Marco Huang

Calamob.filum

Cieszyn 03.06.2019 Fot. Slavko

  1. Status. W Polsce bardzo rzadki, znany jak dotąd z dwóch bieszczadzkich stanowisk. Pierwsze stwierdzenie w 2016 roku HIT INSEKTARIUM
  2. Siedlisko. Suche, ale i wilgotne, wygrzane tereny z wysokimi trawami; chętnie w pobliżu rzek. Także wydmy nadmorskie
  3. Wymiary. Długość ciała 5-11 mm
  4. Aktywność. Maj i czerwiec/początek lipca
  5. Lokalizacja. Włochy, Polska – śląskie
  6. Pokarm. Larwy żerują w łodygach, a następnie w korzeniach traw
  7. Podobne. Przede wszystkim preferujący podobne biotopy Theophilea subcylindricornis, u którego człony czułków są wyraźnie silniej, dłużej owłosione – zwłaszcza na wewnętrznych krawędziach. Gatunek ten w Polsce nie występuje. Znane są przypadki mylenia z Agapanthia villosoviridescens
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marco Huang Slavko
  9. Więcej o gatunku

avidal

2 thoughts on “Calamobius filum – Rzemlik źdźbłowiec

Leave a Reply