Exocentrus adspersus – Bierka dębowa

Cerambycidae – Kózkowate
Ubarwienie ciała mało kontrastowe. Przedplecze o szerokości wyraźnie większej od długości. Na pokrywach pionowe rzędy jasnych plamek.

Ex. adspersus

Warszawa – Miedzeszyn – hodowla z dębu: 21.10.2012-20.01.2013 ( Imago ) Fot. Adam Woźniak

Łuków 14.07.2020 Fot. Ricosz

Łuków 14.07.2020 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Niekoniecznie rzadka, lecz z racji skrytego trybu życia, niewielkich rozmiarów i maskującego ubarwienia rzadko obserwowana
  2. Biotop. Lasy, parki, aleje, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 5-8 mm
  4. Aktywność. Rójka od maja do lipca, głównie o zmierzchu. Dzień imagines spędzają w kryjówkach
  5. Lokalizacja. Mazowieckie, lubelskie. Występuje zapewne w całej Polsce
  6. Pokarm. Imagines ogryzają z kory cienkie gałązki. Larwy ksylofagiczne, żerują w gałązkach dębów, rzadziej w rozmaitych innych drzewach lisciastych
  7. Podobne. Pozostałe 3 krajowe gatunki z rodzaju różnią się min. kształtem przedplecza, czy brakiem bialych plamek ułożonych w pionowe rzędy
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Adam Woźniak Ricosz
  9. E.adspersus w bazie BioMap
  10. Więcej o gatunku

Rodzaj Exocentrus - Bierka


avidal

Leave a Reply