Phytoecia affinis – Ziolarka baldaszkowa

Cerambycidae – Kózkowate
Dawniej pod nazwą Phytoecia nigripes. Należy do podgatunku Mussaria i w związku z tym bywa opisywana jako Mussaria affinis. Stosunkowo krępa ziolarka o intensywnie pomarańczowym przedpleczu o mniej więcej równej długości bokach, na którym znajdują się dwie czarne plamy. Pokrywy czarnoszare. Stopy czarne.

Sine Wiry 26.05.2015

Sine Wiry 26.05.2015

07.06.2009 Fot. Rafał Celadyn

Małopolska 07.06.2009 Fot. Rafał Celadyn

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadka, tylko lokalnie bywa liczna
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, łąki śródleśne
  3. Wymiary. Długość ciała 10-16 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec. Niekiedy jeszcze w sierpniu
  5. Lokalizacja. Bieszczady, Małopolska; zapewne do odszukania w szeroko rozumianych okolicach Łodzi
  6. Pokarm. Larwy żerują w łodygach, a zwłaszcza w korzeniach baldachów, głównie świerząbka
  7. Podobne. Bardziej smukła Oberea oculata, której stopy są żółte, a przedplecze ma odmienne proporcje
  8. Uwagi. Parkę in copula z Małopolski obserwował Rafał Celadyn
  9. P.affinis w bazie BioMap
Bystre 23.06.2015

Bystre 23.06.2015

Bystre 23.06.2015

Bystre 23.06.2015

Dodaj komentarz