Rodzaj Phytoecia – Ziolarka

Niewielkie kózki o wydłużonych, szaroczarnych zwykle pokrywach. Larwy żerują w łodygach i korzeniach roślin zielnych. Imagines na ogół nie oddalają się od gatunków żywicielskich, aktywne są przede wszystkim wiosną. W Polsce 8 gatunków.


Zobacz też:
Phytoecia armeniaca – Ziolarka różówa
Phytoecia compacta – Ziolarka farbownikowa
Phytoecia puncticollis – Ziolarka ognista

Leave a Reply