Phytoecia virgula – Ziolarka wrotyczowa

Cerambycidae – Kózkowate
Niewielka kózka o niemal równoległych pokrywach; nie zwężają się wyraźnie ku tyłowi. Na przedpleczu czerwona okrągła plamka. 3 człon czułków zauważalnie dłuższy od 1-go.

Poźrzadło 24.05.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

Poźrzadło 24.05.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

P.virgula

Moszczenica 15.05.2016

P.virgula.

Moszczenica 15.05.2016

Poźrzadło 24.05.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

Poźrzadło 24.05.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Status. Nierzadka; jedna z częściej obserwowanych ziolarek
  2. Siedlisko. Przydroża, przytorza, polany, suche łąki, murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała 6-8 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Lubuskie, łódzkie
  6. Pokarm. Larwy rozwijają się w łodygach szałwii, krwawników, wrotyczy, bylic, marchwi i zapewne innych jeszcze bylin
  7. Podobne. U Phytoecia pustulata plamka na przedpleczu jest wydłużona, pokrywy zwężają się ku tyłowi, a 3 człon czułków nie jest dłuższy od członu 1-go. Pozostałe ziolarki w ogóle nie mają czerwonej plamki na przedpleczu
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Ryszard Orzechowski avidal
  9. P.virgula w bazie BioMap

Las wiączyński 23.05.2020

Phytoecia

Moszczenica 15.05.2016

Phytoecia.

Moszczenica 15.05.2016

Ph. virgula

Moszczenica 15.05.2016

Ph virgula

Moszczenica 15.05.2016

Łódź – Majerowskie Pole 19.05.2017

Łódź – BRUS 21.04.2020

Łódź – BRUS 21.04.2020

Łódź – BRUS 21.04.2020


Rodzaj Phytoecia - Ziolarka


Ricosz

Leave a Reply