Phytoecia icterica – Ziolarka pasternakowa

Cerambycidae – Kózkowate
Ciało smukłe, szaroczarne. Twarz żółto opylona. Przedplecze z mniej, lub lepiej zaznaczoną żółtawą, wąską smugą centralną. Scutellum żółtopomarańczowo owłosione. Przednie golenie pomarańczowe, pozostałe czarne. Uda pomarańczowe, tylko przy nasadzie i przy kolanach czarne.

Tczew 13.05.2012 Fot. Alek Brzozowski

Tczew 13.05.2012 Fot. Alek Brzozowski

  1. Liczebność. Lokalna, rzadko obserwowana. Trudna do odnalezienia, choć zapewne miejscami liczna
  2. Biotop. Nasłonecznione tereny otwarte z rośliną żywicielską; chętnie zbocza z wystawą południową
  3. Wymiary. Długość ciała 7-10 mm
  4. Aktywność. Koniec kwietnia – lipiec
  5. Lokalizacja. Pomorskie
  6. Pokarm. Larwy żerują w łodygach i korzeniach pasternaka, rzadziej innych selerowatych
  7. Podobne. U Phytoecia coerulescens, Phytoecia uncinata i Phytoecia nigricornis nogi są czarne, a scutellum jasno owłosione. Phytoecia cylindrica środkowe i tylne uda ma czarne
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Alek Brzozowski
  9. P.icterica w bazie BioMap

Tczew 13.05.2012 Fot. Alek Brzozowski


Rodzaj Phytoecia - Ziolarka


avidal

Leave a Reply