Saperda octopunctata – Rzemlik lipowiec

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa, przedplecze, odwłok i pokrywy pokryte żółto, zielono, lub niebieskawozielono opylone. Na przedpleczu dwie ciemne, owalne plamki, które sporadycznie mogą się ze soba zlewać. Na każdej z pokryw 4 czarne plamki, któe mogą zanikać; zwłaszcza plamki przy wierzchołku pokryw. Nogi i czułki zwykle tej samej barwy, co reszta ciała.

S.octopunctata

Samica 20 VI 2014  Fot. Adam Woźniak

S.octopunctata

18.02.2015. Samiec na gałązce lipy, z której właśnie się wygryzł; widoczny otwór wylotowy Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadki i sporadycznie obserwowany. Czerwona Lista kat. LC
  2. Biotop. Lasy, parki, doliny rzeczne, aleje lipowe. Imagines przebywają głównie w koronach drzew
  3. Wymiary. 13-18 mm
  4. Czas lotu. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Izolowane stanowiska w całym kraju. Na Wyżynie Łódzkiej bardzo rzadki
  6. Pokarm. Ksylofagiczne larwy żerują w drewnie lip, oraz – wyjątkowo – innych drzew liściastych
  7. Podobne. Saperda punctata różni się liczbą i położeniem plamek na przedpleczu i pokrywach
  8. Uwagi. Fotografie udostępnił Adam Woźniak, który wyhodował rzemlika lipowca z zebranego przez siebie materiału zebranego w Grecji; złoże jaj zostało pozyskane w lipcu 2014 roku. Hodowla zakończyła się sukcesem 7 miesięcy później w Warszawie
  9. S.octopunctata w bazie BioMap