Saperda populnea – Rzemlik osinowiec

Cerambycidae – Kózkowate
Plamisty wygląd zawdzięcza czarnożółtemu owłosieniu. Uda niezgrubiałe, czułki mniej więcej długości ciała.

S.populnea

Las wiączyński 12.05.2018

S.populnea mating

Las wiączyński 12.05.2018

S.populnea in copula

Las wiączyński 12.05.2018

S populnea

Las wiączyński 12.05.2018

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Głównie wilgotne lasy i parki oraz zadrzewienia z udziałem topoli osiki
  3. Wymiary. Długość ciała 9-15 mm. Larwa do 20 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie, wielkopolskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Liście i gałązki. Larwy żerują w gałązkach topoli osiki, znacznie rzadziej innych topoli, lub wierzb
  7. Podobne. Nieco przypomina ją Agapanthia villosoviridescens, różniąca się chociażby brakiem jasnych plam na pokrywach
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Adam Woźniak avidal
  9. S.populnea w bazie BioMap
  10. Więcej o gatunku
Saperda populnea - entomocecidium

Rezerwat Dębina 04.04.2018 Larwalne entomocecidium na gałązce osiki Fot. Adam Woźniak

S.populnea

Rezerwat Dębina Fot. Adam Woźniak

Las wiączyński 07.05.2012

Las wiączyński 07.05.2012

Las wiączyński 07.05.2012

Las wiączyński 07.05.2012

Las wiączyński 07.05.2012

Las wiączyński 07.05.2012

Las wiączyński 07.05.2012

Las wiączyński 07.05.2012

Las wiączyński 23.05.2020


Rodzaj Saperda - Rzemlik


avidal

Leave a Reply