Saperda punctata – Rzemlik kropkowany

Cerambycidae – Kózkowate
Znany także jako rzemlik wiązowiec. Przedplecze i pokrywy w różnych odcieniach zieleni (ubarwienie zależne min. od wieku osobnika), czarno plamkowane; na przedpleczu 4, a na każdej z pokryw zwykle 6 wyraźnych plamek.

Brzeg 12.03.2016 Fot. Jarek Regner

Brzeg 12.03.2016 Fot. Jarek Regner

  1. Liczebność. Bardzo rzadki i sporadycznie obserwowany EN EN
  2. Biotop. Lasy, parki, doliny rzeczne, zadrzewienia. Imagines przebywają głównie w koronach drzew
  3. Wymiary. Długość ciała 11-25 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień z apogeum pojawu w czerwcu
  5. Lokalizacja. Opolskie. Na Wyżynie Łódzkiej bardzo rzadki
  6. Pokarm. Imagines zjadają liście i cienkie gałązki wiązowe. Ksylofagiczne larwy żerują w drewnie wiązów,, oraz – wyjątkowo – innych drzew liściastych (lipa, dąb)
  7. Podobne. U Saperda octopunctata liczba plamek na przedpleczu i pokrywach jest mniejsza (odpowiednio 2 i 4 na każdej z pokryw)
  8. Uwagi. Fotografię udostępnił Jarek Regner który wyhodował rzemlika wiązowca z zebranego przez siebie materiału
  9. Saperda punctata w bazie BioMap
  10. Więcej o gatunku

Rodzaj Saperda - Rzemlik


avidal

2 thoughts on “Saperda punctata – Rzemlik kropkowany

Leave a Reply