Stictoleptura variicornis – Zmorsznik białowieski

Cerambycidae – Kózkowate
Dawniej pod nazwą Corymbia variicornis. Głowa czarna. Przedplecze czarne, wyraźnie węższe od nasady pokryw. Pokrywy u obu płci pomarańczowoczerwone. Nogi czarne. Czułki o dwubarwnych członach środkowych, jaśniejszych w części nasadowej.

S.variicornis

Puszcza Białowieska 20.07.2017 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Rzadki i wybitnie lokalny, aktualnie wykazywany z Puszczy Białowieskiej DD
  2. Biotop. Lasy – w Polsce z udziałem świerka
  3. Wymiary. Długość ciała 15-20 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Puszcza Białowieska. W centralnej Polsce z pewnością nie występuje
  6. Pokarm.  Pyłek, nektar i części kwiatów. Larwy żerują w drewnie drzew iglastych, w rodzimych warunkach znajdowane w świerkach
  7. Podobne. Pospolitego Stictoleptura rubra łatwo odróżnić po całkowicie czarnych czułkach, podobnie jak rzadkiego Stictoleptura tesserula. Posiadający dwubarwne czułki (lecz z przewagą barwy czarnej) Paracorymbia maculicornis jest przeciętnie wyraźnie mniejszy
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ryszard Orzechowski
  9. Uwagi 2. Gatunek prawnie chroniony
  10. S.variicornis w bazie BioMap

Rodzaj Stictoleptura - Zmorsznik


avidal

Leave a Reply