Cerylon ferrugineus

Cerylonidae
Ciało owalne, czerwonobrązowe lub kasztanowobrązowe. Przedplecze płytko i gęsto punktowane, słabiej spłaszczone niż u pokrewnych gatunków. Przednia krawędź przedplecza wklęsła. Pokrywy wzdłużnie bruzdkowane, o zaokrąglonych wierzchołkach. Nogi czerwonobrązowe.

Austria25.12.2018 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Głównie lasy – znajdowany na ogół pod korą powalonych, butwiejących drzew
  3. Wymiary. Długość ciała 1.7-2.1 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni
  5. Lokalizacja. Austria, Polska – łódzkie
  6. Pokarm. Mykofagiczny lub drapieżny – nie udało mi się rozstrzygnąć; być może jedno i drugie
  7. Podobne. Pozostałe gatunki z rodzaju są na ogół mniej intensywnie ubarwione a ich przedplecze jest silniej spłaszczone
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – gernotkunz avidal
  9. Uwagi 2. Idenytyfikacja osobników z Polski Tomasz Grzegorczyk
  10. C.ferrugineum w bazie BioMap

Łódź – BRUS 31.03.2021 Na powalonej topoli

Łódź – BRUS 31.03.2021 

Łódź – BRUS 31.03.2021 

Łódź – BRUS 31.03.2021


avidal

Leave a Reply