Calomicrus circumfusus – Wątlik żółtopręgi

Chrysomelidae – Stonkowate
Głowa czarna. Przedplecze żółte z czarną, poprzeczną smugą przy tylnej krawędzi (podstawie). Pokrywy żółte z czarnym pasem wzdłuż szwu pokryw oraz z czarnymi przednimi krawędziami. Bardzo sporadycznie pokrywy całkowicie czarne.  Odwłok czarny. Uda czarne. Golenie i stopy zwykle żółto-brązowe. Początkowe człony czułków żółto-brązowe, pozostałe czarne. 3 człon czułków relatywnie krótki – tak samo długi jak człon 2 lub nieco od niego dłuższy; istotna cecha diagnostyczna rodzaju.

Belgia 26.06.2020 Fot. Gilles San Martin

Belgia 26.06.2020 Fot. Gilles San Martin

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadki DD
  2. Biotop. Suche kamieniste zbocza, wrzosowiska
  3. Wymiary. Długość ciała 3-4 mm
  4. Aktywność. Kwiecień/maj – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Belgia. W Polsce odnaleziony na południu kraju
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na szczodrzeńcach, janowcach i żarnowcach; larwy rozwijają się w korzeniach
  7. Podobne. Drugi krajowy gatunek (Calomicrus pinicola) ma czarne pokrywy. Wątliki z rodzaju Luperus różnią się dwukrotnie dłuższym 3-im członem czułków i ubarwieniem ud, które są całkowicie żółte (przynajmniej przednia para)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Gilles San Martin
  9. C.circumfusus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply