Cassida flaveola – Tarczyk żółtawy

Chrysomelidae – Stonkowate
Głowa skryta pod dużym, lekko przezroczystym przedpleczem. Ubarwienie ciała ochrowożółte, niekiedy z drobnymi, ciemnymi plamkami na pokrywach; rzadziej spotyka się ciemne, czerwonobrunatne formy. Boki przedplecza szeroko zaokrąglone, kąty przedplecza łagodnie wyprofilowane. Punktowanie pokryw regularne. Nogi i nasada czułków żółte. Spód ciała w znacznej mierze czarny.

Wyry 22.10.2016 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Status. Nierzadki
  2. Siedlisko. Skraje lasów i leśne polany, łąki, przydroża, przytorza, ugory, ogrody, parki
  3. Wymiary. Długość ciała 4-6 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Śląskie
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na liściach i kwiatach goździkowatych
  7. Podobne. Inne podobnie ubarwione gatunki z podrodziny Cassinae, zwłaszcza nie występujący w Polsce Cassida berolinensis. Krajowe tarczyki w zależności od gatunku różnią sie m.in. nieregularnym punktowaniem czy też ostrzejszymi kątami przedplecza
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. Uwagi 2. Identyfikacja petrel
  10. C. flaveola w bazie BioMap

Rodzaje Cassida i Hypocassida - Tarczyk


avidal

Leave a Reply