Chrysolina haemoptera – Złotka babkówka

Chrysomelidae – Stonkowate
Ubarwienie wierzchu ciała intensywnie granatowe, sporadycznie brunatne z niebieskim połyskiem. Przedplecze drobno, lecz gęsto punktowane, o niezaokrąglonych i niezgrubiałych bocznych krawędziach. Pokrywy lśniące, stosunkowo regularnie punktowane. Wzdłuż tylnej części szwu pokryw występuje wąska bruzdka. Czułki i nogi granatowe z metalicznym połyskiem.

Niemcy – Kolonia 25.08.2011 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Liczebność. Na południu kraju bywa liczna, poza tym nieregularnie obserwowana
  2. Biotop. Skraje lasów i leśne polany, zarośla, łąki, murawy, ugory, przydroża, przytorza, skupiska ziołorośli
  3. Wymiary. Długość ciała 5.5-8.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień; w lipcu zwykle wchodzi w stan letniej diapauzy
  5. Lokalizacja. Niemcy. W Polsce występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines żywią się liśćmi babek, oraz innych roślin zielnych. Larwy żerują na babce lancetowatej
  7. Podobne. Inne podobnie ubarwione stonki, które można odróżnić po kształcie przedplecza oraz punktowaniu ciała
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. C. haemoptera w bazie BioMap

Rodzaj Chrysolina - Złotka


avidal

2 thoughts on “Chrysolina haemoptera – Złotka babkówka

Leave a Reply