Chrysolina purpurascens – Złotka purpurowa

Chrysomelidae – Stonkowate
Przedplecze brunatnoczarne, pokrywy kasztanowe, czasem z miedzianym lub fioletowym połyskiem; pokrywy zwykle nieco jaśniejsze od przedplecza. Boki przedplecza zaokrąglone. Punktowanie pokryw nieregularne. Czułki i nogi czerwonobrązowe.

12.04.2015 Fot. Grzegorz Gierlasiński

12.04.2015 Fot. Grzegorz Gierlasiński

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadka
  2. Biotop. Skraje górskich lasów, ziołorośla, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 6-9 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Wykazywana z nielicznych stanowisk, min. z Beskidów, Pienin i okolic Przemyśla. Na Wyżynie Łódzkiej z pewnością nie występuje
  6. Pokarm. Żeruje na gajowcach i lepiężnikach, być może na innych jeszcze roślinach zielnych
  7. Podobne. Niektóre inne złotki, które można odróżnić m.in. po kolorze czułków i punktowaniu pokryw
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Grzegorz Gierlasiński
  9. Ch.purpurascens w bazie BioMap

Rodzaj Chrysolina - Złotka


avidal

Leave a Reply