Chrysolina purpurascens – Złotka purpurowa

Chrysomelidae – Stonkowate
Przedplecze brunatno-czarne, pokrywy kasztanowe, czasem z miedzistym lub fioletowym połyskiem; pokrywy zwykle nieco jaśniejsze od przedplecza. Boki przedplecza zaokrąglone. Punktowanie pokryw nieregularne. Czułki i nogi czerwono-brązowe.

12.04.2015 Fot. Grzegorz Gierlasiński

12.04.2015 Fot. Grzegorz Gierlasiński

  1. Status. Zdecydowanie rzadka. Wykazywana z nielicznych stanowisk – w tym z Beskidów, Pienin i okolic Przemyśla
  2. Siedlisko. Skraje górskich lasów, ziołorośla, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 6-9 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Pokarm. Żeruje na gajowcach i lepiężnikach, być może na innych jeszcze roślinach zielnych
  6. Podobne. Niektóre inne złotki, które można odróżnić m.in. po kolorze czułków i punktowaniu pokryw
  7. Uwagi. Autor obserwacji – Grzegorz Gierlasiński
  8. Ch.purpurascens w bazie BioMap

Rodzaj Chrysolina - Złotka


avidal

Leave a Reply