Chrysomela vigintipunctata – Rynnica dwudziestokropkowa

Chrysomelidae – Stonkowate
Przedplecze czarne z pomarańczowymi pasami na bokach. Pokrywy pomarańczowe (u świeżo wypoczwarczonych stonek białe, żółte, lub różowawe), zdobione 10 plamami na każdej pokrywie. Larwy białe, czarno kropkowane. Przepoczwarczenie zachodzi na spodniej stronie liści, lub na gałązce rośliny pokarmowej.

Nowa Gdynia 08.05.2011

Zgierz – Nowa Gdynia 08.05.2011

ŁOB 01.05.2012

Łódzki Ogród Botaniczny 01.05.2012

ŁOB 01.05.2012

Łódzki Ogród Botaniczny 01.05.2012

  1. Liczebność. Pospolita, zdarzają się lokalnie masowe pojawy
  2. Biotop. Łozowiska, ogrody, doliny rzeczne, parki – zwłaszcza na terenach wilgotnych; często w pobliżu wody
  3. Wymiary. Długość ciała 6.5-8.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień, po czym imagines wyszukują kryjówek i zapadają w diapauzę. Szczyt pojawu w maju i w czerwcu
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na wierzbach
  7. Podobne. Brak
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek Wyszomirski avidal
  9. Ch.vigintipunctata w bazie BioMap
Widzew 15.06.2011 Osobnik niewybarwiony

Łódź – Widzew 15.06.2011 Osobnik niewybarwiony

Widzew 15.06.2011 Po wypoczwarczeniu pokrywy są z początku białe

Łódź – Widzew 15.06.2011 Po wypoczwarczeniu pokrywy są z początku białe

Uroczysko Lublinek 01.06.2011 Larwa

Łódź – Uroczysko Lublinek 01.06.2011 Larwa

Uroczysko Lublinek 01.06.2011 Poczwarki często występują gromadnie

Łódź – Uroczysko Lublinek 01.06.2011 Poczwarki często występują gromadnie

Łódź – Poczwarka Fot. Marek Wyszomirski

Uroczysko Lublinek 01.06.2011

Łódź – Uroczysko Lublinek 01.06.2011

ŁOB 01.05.2012

Łódzki Ogród Botaniczny 01.05.2012

ŁOB 01.05.2012

Łódzki Ogród Botaniczny 01.05.2012


Rodzaj Chrysomela - Rynnica


avidal

Leave a Reply