Coptocephala rubicunda – Głowienka szkarłatka

Chrysomelidae – Stonkowate
Głowa czarna. Przedplecze pomarańczowe do czerwonego, różniące się kształtem w zależności od płci – u samicy wyraźnie rozszerzające się ku tyłowi, u samca tylko nieco węższe w przedniej części. Pokrywy pomarańczowe do czerwonych z dwiema parami czarnych plam. Plamy te u formy rossica są stosunkowo małe i wyraźnie rozdzielone, natomiast u formy typica rozległe i często zlewające się w dwie przepaski poprzeczne o zmiennej szerokości. Golenie pomarańczowe.

Francja – Port Grimaud 22.07.2010 Forma rossica Fot. Marek R.Swadzba

Francja – Port Grimaud 22.07.2010 Fot. Marek R.Swadzba

  1. Liczebność. Rzadka
  2. Biotop. Nasłonecznione tereny otwarte, zwłaszcza murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-6.3 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce na nielicznych południowych stanowiskach
  6. Pokarm. Larwy żerują na liściach, a imagines również na kwiatach roślin z rodziny selerowatych
  7. Podobne. Pospolita Coptocephala unifasciata o pomarańczowych goleniach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. C.rubicunda w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply