Coptocephala scopolina – Głowienka marchwiówka

Chrysomelidae – Stonkowate
Głowa czarna, u samicy niewielka, u samca uderzająco masywna. Przedplecze żółte, pomarańczowe lub czerwone. Scutellum czarne. Pokrywy od żółtych do czerwonych z dwiema parami czarnych plam o zmiennej wielskości i kształcie – wyróżnia się 6 podgatunków; u niektórych z nich plamy mogą zlewać się w poprzeczne przepaski. Nogi całkowicie czarne bądź z pomarańczowymi goleniami. Pierwsze 3 człony czułków pomarańczowe do czerwonych, pozostałe czarne; rzadziej wszystkie człony czarne.

Chorwacja 19.07.2023 ♀ Fot. Marek R.Swadzba

Chorwacja 07.07.2023 ♀ Fot. Marek R.Swadzba

  1. Zasięg. Region śródziemnomorski, Szwajcaria, Bałkany, Bliski Wschód
  2. Siedlisko. Skraje lasów, polany, zarośla. Gatunek termofilny
  3. Wymiary. Długość ciała 5-7 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Chorwacja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Pyłek, kwiaty. Larwy żerują na liściach roślin z rodziny selerowatych – wymienia się przede wszystkim marchew zwyczajną Daucus carota i Seseli elatum
  7. Podobne. W Polsce i Europie występują dwa inne, bardzo podobne gatunki z rodzaju – Coptocephala unifasciata i Coptocephala rubicunda
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba

Chrysomelidae - Świat


avidal

Leave a Reply