Crioceris quatuordecimpunctata – Poskrzypka czternastokropkowa

Chrysomelidae – Stonkowate
Głowa, przedplecze i pokrywy intensywnie pomarańczowe z dużymi, wyraźnymi, czarnymi plamkami.

Gorzowskie Murawy Kserotermiczne 08.06.2017 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Rzadka i lokalna, w północno-zachodniej Polsce bywa liczna i dość pospolita
  2. Biotop. Najchętniej murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała 5-7 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Lubuskie. Na Wyżynie Łódzkiej bardzo rzadka, lub nawet nieobecna
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na szparagach
  7. Podobne. U zdecydowanie częściej obserwowanej Crioceris duodecimpunctata czarne plamki ograniczone są do pokryw – brak ich na ciemieniu i na przedpleczu
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ryszard Orzechowski
  9. C.quatuordecimpunctata w bazie BioMap

Rodzaj Crioceris - Poskrzypka


avidal

Leave a Reply