Cryptocephalus octopunctatus – Zmróżka ośmioplamka

Chrysomelidae – Stonkowate
Przedplecze czarne z pomarańczowożółtym obrzeżeniem i tej samej barwy pasem po środku, rzadziej bez niego. Pokrywy pomarańczowe, na każdej z nich 4 czarne plamy, które mogą być duże lub małe, a czasami mogą wręcz zanikać; niekiedy łączą się tworząc czarne przepaski. Guzy barkowe czerwone, bez czarnych plam.

ŁOB 15.06.2011

Łódzki Ogród Botaniczny 15.06.2011

ŁOB 15.06.2011

Łódzki Ogród Botaniczny 15.06.2011

ŁOB 15.06.2011

Łódzki Ogród Botaniczny 15.06.2011

Suche Rzeki 29.05.2013

Suche Rzeki 29.05.2013

  1. Liczebność. Dość pospolita
  2. Biotop. Skraje lasów, ogrody, zadrzewienia, zarośla; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Długość ciała 5-6 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, Bieszczady
  6. Pokarm. Liście i młode pędy głogów, wierzb, olsz i leszczyn
  7. Podobne. Inne podobnie ubarwione gatunki z rodzaju mają zwykle inną liczbę plam na pokrywach –  u najbardziej podobnych Cryptocephalus  quinquepuncatus i Cryptocephalus sexpunctatus czarne plamy zachodzą na guzy barkowe
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. C.octopunctatus w bazie BioMap
Suche Rzeki 29.05.2013

Suche Rzeki 29.05.2013


Rodzaj Cryptocephalus - Zmróżka


avidal

Leave a Reply