Cryptocephalus rufipes – Zmróżka szkarłatówka

Chrysomelidae – Stonkowate
Głowa pomarańczowoczerwona. Przedplecze lśniące, pomarańczowoczerwone, bez wyraźnego punktowania; wzdłuż bocznych krawędzi widoczna jasna smuga. Pokrywy czarne. Nogi żółte. Początkowe człony czułków żółtopomarańczowe, wierzchołkowe znacznie ciemniejsze.

Niemcy – Huerth 22.05.2017 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Liczebność. Rzadka
  2. Biotop. Lasy, zarośla, łozowiska, parki, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 2.5-3 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Niemcy. W Polsce sporadycznie na południu kraju
  6. Pokarm. Liście i pąki topól i wierzb, a rzadziej innych drzew liściastych
  7. Podobne. Przede wszystkim liczniejsza, bardziej krępa zmróżka Cryptocephalus pusillus
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. C. rufipes w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply