Galerucella nymphaeae – Szarynka grzybieniówka

Chrysomelidae – Stonkowate
Przedplecze żółte, zwykle z dwoma ciemnymi plamami, wyraźnie jaśniejsze od pokryw. Pokrywy od żółtoczerwonych, poprzez czerwonobrązowe, aż do niemal czarnych, żółto obrzeżone.

Łuków 09.08.2019 Fot. Ricosz

Łódzki Ogród Botaniczny 24.06.2017 ♀ na liściu grzybienia białego

  1. Liczebność. Raczej lokalna, bywa liczna
  2. Biotop. Stojące zbiorniki wodne z roślinami żywicielskimi – grzybieniem białym, lub grążelem żółtym, na liściach których zwykle przebywa
  3. Wymiary. Długość ciała 6-8 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień, czasem już od kwietnia
  5. Lokalizacja. Austria, Polska – łódzkie, lubelskie
  6. Pokarm. Żeruje na liściach grzybieni i grążeli
  7. Podobne. U Galerucella sagittariae przedplecze i pokrywy mają zbliżone ubarwienie. Podobna jest również wyraźnie mniejsza Galerucella grisescens
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – gernotkunz Ricosz avidal
  9. G.nymphaeae w bazie BioMap
  10. Wymowa: galerucella nymfee

Austria – Leibnitz 28.06.2021 Larwa Fot. gernotkunz


Rodzaj Galerucella - Szarynka


avidal

Leave a Reply