Galerucella sagittariae – Szarynka rdestówka

Chrysomelidae – Stonkowate
Przedplecze żółte, zwykle z dwoma ciemnymi plamami, na ogół nie jest wyraźnie jaśniejsze od pokryw. Pokrywy od żółtobrązowych do niemal czarnych, żółto obrzeżone. Uda i golenie żółte; kolana przyciemnione.

Chociszewo29.06.2022 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo29.06.2022 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo29.06.2022 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo29.06.2022 Fot. Lucyna Bugiera

  1. Liczebność. Rzadko obserwowana, miejscami liczna
  2. Biotop. Brzegi zbiorników wodnych, mokradła
  3. Wymiary. Długość ciała 6-8 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Żeruje na liściach rdestów i szczawiów
  7. Podobne. U żerującej na grzybieniach i grążelach Galerucella nymphaeae przedplecze jest żółte, wyraźnie jaśniejsze od pokryw. Galerucella grisescens jest zauważalnie mniejsza (4-5 mm i żeruje na tojeści i żabiścieku
  8. Uwagi. Autorka  obserwacji i identyfikacji – Lucyna Bugiera
  9. G.sagittariae w bazie BioMap

Rodzaj Galerucella - Szarynka


avidal

Leave a Reply