Longitarsus anchusae – Długostopka farbownikowa

Chrysomelidae – Stonkowate
Głowa, przedplecze i pokrywy czarne. Pokrywy bez metalicznego połysku – bądź połysk bardzo słaby. Punktowanie wierzchniej strony ciała bardzo drobne, siateczkowate. Uda czarne z żółto-brązowymi obrączkami apikalnymi. Tylne uda zgrubiałe, ułatwiające wykonywanie skoków. Golenie i stopy żółto-brązowe. Pierwsze 4 człony czułków żółto-brązowe, pozostałe czarne.

Belgia 12.06.2020 Fot. Gilles San Martin

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Ugory, łąki, przydroża, przytorza, brzegi wód, skraje lasów i leśne prześwietlenia, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 1.5-2.4 mm
  4. Aktywność. Apogeum pojawu przypada na czerwiec; imagines aktywne do wczesnej jesieni, lecz w coraz mniejszej liczbie
  5. Lokalizacja. Belgia. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Imagines i oligofagiczne larwy żerują na ogórecznikowatych – imagines na liściach, larwy na korzeniach
  7. Podobne. Inne czarne gatunki z rodzaju różnią się m.in. obecnością wyraźnego metalicznego połysku na pokrywach i ubarwieniem nóg oraz czułków; na ogół żerują na innych roślinach żywicielskich
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Gilles San Martin
  9. L.anchusae w bazie BioMap

Belgia 12.05.2019 Fot. Gilles San Martin


Rodzaj Longitarsus - Długostopka


avidal

Leave a Reply