Longitarsus luridus – Długostopka zawilcowa

Chrysomelidae – Stonkowate
Głowa, przedplecze i pokrywy kasztanowobrązowe, bursztynowe a sporadycznie czarne – zwykle dość jednolite i tylko sporadycznie z rozjaśnionymi barkami lub z czerwonawą smugą na pokrywach. Oszczecenie tylnych krawędzi pokryw (przy szwie pokryw) krótkie. Tylne uda zgrubiałe. Tylne golenie relatywnie silnie łukowato wygięte. Ostroga apikalna na tylnej goleni krótka.  Początkowe człony czułków żółte, pozostałe (ostatnie 6-7 członów) czarne.

Austria – Graz 01.05.2021 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Pospolita i liczna
  2. Biotop. Ugory, łąki, przydroża, przytorza, skraje lasów i leśne prześwietlenia, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 1.6-2.4 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na rozmaitych roślinach zielnych – są wybitnie polifagiczne. Wymienia się m.in. zawilce, powojniki, jaskry i sasanki
  7. Podobne. Inne jednolicie ubarwione, brązowawa gatunki z rodzaju – w tym Longitarsus brunneus różniąca się nieco mniej jajowatym zarysem ciała i dłuższymi szczecinkami przy szwie pokryw
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – gernotkunz
  9. L.luridus w bazie BioMap

Rodzaj Longitarsus - Długostopka


avidal

Leave a Reply